ஆழ்க்கடலில் உறங்கும் ஆதித்தியனை
அடைய முடியாது என்றறிந்தும்
அவனைச் சேரும் நாளிற்காக
ஆயுள் வரை காத்திருக்கும்
ஆம்பல்  மலரைப்  போல்
 
என் ஆழ் மனதில் உறங்கும்
எல்லை இல்லாக் காதலை
என்னவன் உணர்ந்து
என்னைச் சேரும் நாளிற்காக

நானும் காத்திருப்பேன்..வாடாமல் …!

 

Aazhkadalil urangum aadhithiyanai
Adaiya mudiyaadhu enru arindhum
Avanai serum naalirkaage
Aayul varai kaathirukum
Aambal malarai pola

En aazh manadhil urangum
Ellai illaa kaadhalai
Ennavan unarndhu
Ennai serum naalirkaage

Naanum kaathirupen… vaadaamal… !

Advertisements